Darmoděj z.ú.

Dukelská 456/13, 79001 Jeseník, web: www.darmodej.cz, e-mail: darmodej@darmodej.cz

Darmoděj z.ú.
Darmoděj z.ú. Darmoděj s.r.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní centrum Terénní program Služba následné péče Adiktologická ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Evropské projekty

Historie organizace Darmoděj z.ú.

Organizace vznikla jako občanské sdružení Darmoděj 14.3.2006 registrací u ministerstva vnitra a už v dubnu téhož roku zahájilo omezený provoz kontaktního centra pro uživatele omamných a psychotropních látek. Tato naše první protidrogová služba K-centrum nese stejný název jako občanské sdružení - Darmoděj. Naše první protidrogová služba na území Jesenicka vznikla vlastně v návaznosti na prováděné preventivní besedy, které zpočátku realizovalo jen několik nadšenců. Besedy prováděné po celém území Jesenicka odkryly dlouhodobě neřešený problém sociálně patologických jevů u mládeže. Všem realizátorům besed bylo jasné, že je to jen vrcholek ledovce, který ukrývá daleko větší problém sociálně patologických jevů na Jesenicku.

Na základě mediální kampaně "Jesenicko nová drogová bašta?", která nezávisle na našich aktivitách proběhla na Jesenicku na podzim v roce 2006, se naše nově vznikající občanské sdružení přihlásilo (na tiskové konferenci realizované městským úřadem Jeseník) s nabídkou podílet se na řešení tohoto závažného problému. Tento akt považujeme za základ veřejného závazku, který uzavřel za nově vznikající organizaci Josef Vondrka jako spoluzakladatel Darmoděj o.s. Situace v uzavřené lokalitě Jesenicka však ukazuje na daleko větší sociální problém, který vyžaduje komplexní řešení a působení na širší cílovou skupinu obyvatel, nejen poskytování "harm reduction" služeb uživatelům návykových látek. Naznačený komplexní systém řešení sociálně patologických jevů je nyní zanesen v komunitním plánu Jesenicka, schváleném v současné době již 24 obcemi a městy regionu. Potřeba komplexního řešení drogových služeb je zakomponována v krajském strategickém protidrogovém plánu.

Celkové počty klientů využívající služby organizace ve všech typech poskytovaných služeb se pohybují v řádu stovek klientů.

  • K- Centrum, vznik 2006
  • NZDM, vznik 2007
  • Služby následné péče, vznik 2008
  • Terénní programy, vznik 2009
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, vznik 2012
  • Terénní program pro osoby s chronickým duševním onemocněním, vznik 2014
  • Následná péče pro osoby s chronickým duševním onemocněním ve vlastním objektu v Mikulovicích,  vznik 2014

Kvalita poskytování sociálních služeb je ověřována národním vzdělávacím fondem, úřadem vlády a inspekcemi sociálních služeb.  V případě organizace Darmoděj o. s. se jedná o certifikace služby Následné péče, Terénního programu, Kontaktního centra. Služby organizace jsou pravidelně měsíčně supervidovány externími pracovníky v oboru.  Pracovní týmy rovněž pravidelně prochází odborným certifikovaným vzděláváním.

 

Dne 13.5.2015 byla organizace transformována na zapsaný ústav.

 

Za organizaci Darmoděj z.ú.

Bc. Josef Vondrka

 

Kontakt

Darmoděj z.ú. 

Adresa:

Darmoděj z.ú.
Dukelská 456/13
Jeseník 79001

Kontakty:

Telefon:
731 840 189

E-mail:
darmodej@darmodej.cz

ID datové schránky:
3aj6jjk

Identifikační údaje:

IČO:
27027864

DIČ:
CZ 27027864

Registrace:

  Krajský soud Ostrava, oddíl U,vložka 64

Číslo účtu:

1815586369/0800

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies