Darmoděj z.ú.

Dukelská 456/13, 79001 Jeseník, web: www.darmodej.cz, e-mail: darmodej@darmodej.cz

Darmoděj z.ú.
Darmoděj z.ú. Darmoděj s.r.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní centrum Terénní program Služba následné péče Adiktologická ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Evropské projekty

Způsob hrazení služeb ambulance je vícezdrojový, dle aktuální situace. Provoz bývá hrazen donátory prostřednictvím grantů, nebo ze zdravotního pojištění, a také samotnými klienty. V současné době byl ukončen projekt pro patologické hráče rady vlády a jiný projekt neběží. Ambulance má smlouvu na úhradu služeb se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda. S ostatními pojišťovnami jednáme, což je celorepubliková situace srovnatelná s jinými ambulancemi v ČR. Zároveň se pokoušíme hledat výzvu, na základě které by bylo možno získat další grant.

Pro klienty to tedy znamená, že v současné době může být služba plně hrazena pro pojištěnce Zaměstnanecké pojišťovny Škoda. Ostatní zájemci o službu si ji musí hradit sami a to 900 Kč./hod., či 400 Kč./ půl hod., za konzultaci.

 

Děláme maximum pro nalezení finančních zdrojů, abychom mohli poskytovat bezplatnou pomoc pro široké spektrum našich klientů, kteří jsou už z podstaty svých obtíží často ve finanční nouzi. 

Kontakt

 

Darmoděj z.ú. - Adiktologická ambulance

 

Zázemí služby:

Nábřežní 539/4
790 01 Jeseník
 

Vedoucí služby:

Mgr. Marek Laštovica

Email: 

adiambulance@darmodej.cz  


facebook.com/adiktologickaambulancejesenik/ 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies