Darmoděj z.ú.

Dukelská 456/13, 79001 Jeseník, web: www.darmodej.cz, e-mail: darmodej@darmodej.cz

Darmoděj z.ú.
Darmoděj z.ú. Darmoděj s.r.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní centrum Terénní program Služba následné péče Adiktologická ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Evropské projekty

 

Poslání adiktologické ambulance

Adiktologická ambulance si klade za cíl pomáhat osobám v obtížném životním období s řešením problémů s návykovým chováním (patologické hráčství, užívání nelegálních látkek, abusus alkoholui), dále podávat služby partnerům a rodinným příslušníkům  s adiktologickým problémem. V neposlední řadě působit preventivně a snižovat tak dopady rizikového chování.

   Cíle adiktologické ambulance

  • Poskytovat informační servis o látkových i nelátkových závislostech, působit preventivně a edukativně na cílovou skupinu
  • Vytvořit bezpečné prostředí při řešení problémů klienta, které souvisí s užíváním návykových látek
  • Zastavit propad klienta sociálním prostředím v důsledku aktuální krize, kteréžto dále předcházet
  • Podpora klienta v abstinenci, udržení navozené změny
  • Navazování a kontaktování dalších služeb, spolupráce s nimi (probace a mediace, kurátoři, péče o rodiny s dětmi, školská zařízení, psychiatrická centra)
  • Zkvalitnění života klientů v rovinách bio-psycho-socio-spirituálního modelu
     
Kontakt

 

Darmoděj z.ú. - Adiktologická ambulance

 

Zázemí služby:

Nábřežní 539/4
790 01 Jeseník
 

Vedoucí služby:

Mgr. Marek Laštovica

Email: 

adiambulance@darmodej.cz  


facebook.com/adiktologickaambulancejesenik/ 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies