Darmoděj z.ú.

Dukelská 456/13, 79001 Jeseník, web: www.darmodej.cz, e-mail: darmodej@darmodej.cz

Darmoděj z.ú.
Darmoděj z.ú. Darmoděj s.r.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní centrum Terénní program Služba následné péče Adiktologická ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Evropské projekty

 

Zásady poskytování zdravotní služby

 

  • Bezplatnost,anonymita - Zaručujeme anonymitu při vedení dokumentace, nespokytnutí informací bez souhlasu klienta. Pokud je klient smluvní pojišťovny, jsou služby hrazeny z veřejného zrdavotního pojištění.
  • Přístupnost - služba je veřejně dostupná všem lidem bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení, psychického nebo fyzického stavu.
  • Dobrovolnost, respektování, práva - Klienti využívájí službu dobrovolně, bez donucovacích prostředků. Služba respektuje klienta jako osobnost, přistupuje k němu individuálně a zároveň dodržuje jeho práva, které jsou garantovány Základní listinou práv a svobod, dále se služba řídí platným Etických kodexem adiktologů a Etickým kodexem České psychoterpauetické společnosti.
  • Potřebonost, Flexibilita - služby jsou nabízeny v souladu potřeb klientů a pružně reagují na na jejich změnu.
  • Propojení péče -pracovníci služby propojují různé roviny klientova života za účelem jejich vyvážení a souladu. Zdravotní,sociální, psychologickou, spirituální.

 

 

 

Kontakt

 

Darmoděj z.ú. - Adiktologická ambulance

 

Zázemí služby:

Nábřežní 539/4
790 01 Jeseník
 

Vedoucí služby:

Mgr. Marek Laštovica

Email: 

adiambulance@darmodej.cz  


facebook.com/adiktologickaambulancejesenik/ 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies