Darmoděj z.ú.

Dukelská 456/13, 79001 Jeseník, web: www.darmodej.cz, e-mail: darmodej@darmodej.cz

Darmoděj z.ú.
Darmoděj z.ú. Darmoděj s.r.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní centrum Terénní program Služba následné péče Adiktologická ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Evropské projekty

 

Poskytované služby 

  • Ambulantní léčba závislosti a doléčování formou individuální, párové a rodinné terapie 
  • Odborné sociální poradenství 
  • Zprostředkování péče dalších odborníků a institucí (zdravotních a sociálních)
  • Testování HIV a virových hepatitid
  • Sociální práce
  • Krizová intervence
  • Pomoc při vyřízení ústavní či rezidentní léčby, příprava na léčbu
  • Těhotenské testy pro uživatelky drog
  • Podpůrná skupina pro abstinující klienty
  • Motivační rozhovory

 

 

Kontakt

 

Darmoděj z.ú. - Adiktologická ambulance

 

Zázemí služby:

Nábřežní 539/4
790 01 Jeseník
 

Vedoucí služby:

Mgr. Marek Laštovica

Email: 

adiambulance@darmodej.cz  


facebook.com/adiktologickaambulancejesenik/ 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies