Darmoděj z.ú.

Dukelská 456/13, 79001 Jeseník, web: www.darmodej.cz, e-mail: darmodej@darmodej.cz

Darmoděj z.ú.
Darmoděj z.ú. Darmoděj s.r.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní centrum Terénní program Služba následné péče Adiktologická ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Evropské projekty

 

 Cílová skupina

Adiktologická ambulance poskytuje primárně služby lidem z regionu Jesenicka, kteří mají projevy návykového chování a jejich blízkým, kteří se v této souvislosti ocitli v tíživé životní situaci (psychické, zdravotní, sociální, finanční, …). Jiná místní příslušnost zájemce o poskytování služeb však není důvodem k odmítnutí tuto službu poskytovat, tedy zájemci mohou přijít ze všech regionů ČR.

Do cílové skupiny spadají lidé s projevy návykového chování s rozdílnou motivací ke změně dosavadního životního stylu a motivací k léčbě či s různými fázemi a typy závislosti. 

Primární cílová skupina :

  • Uživatelé drog (experimentátoři, příležitostní a rekreační uživatelé, problémový uživatelé drog, bývalý uživatelé drog)
  • Uživatelé alkoholu (předvážně osoby docházející na averzivní terapii - Antabus)
  • Patologičtí hráči (hráči výherních terminálů, hráči online her, poruchy přijmu potravy)
  • Osoby indikované jinou institucí (probační a mediční službou, kurátoři, oddělení pro mládež, odbor sociálně-právní ochrany dětí)

 

 

 

Kontakt

 

Darmoděj z.ú. - Adiktologická ambulance

 

Zázemí služby:

Nábřežní 539/4
790 01 Jeseník
 

Vedoucí služby:

Mgr. Marek Laštovica

Email: 

adiambulance@darmodej.cz  


facebook.com/adiktologickaambulancejesenik/ 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies