Darmoděj z.ú.

Dukelská 456/13, 79001 Jeseník, web: www.darmodej.cz, e-mail: darmodej@darmodej.cz

Darmoděj z.ú.
Darmoděj z.ú. Darmoděj s.r.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní centrum Terénní program Služba následné péče Adiktologická ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Evropské projekty
Novinky

Stavění májky a opékání 30. 4. 2018

Výlet na Zlatý Chlum 21. 4. 2018

Podporujeme kampaň za přijetí zákona o sociálním bydlení.

www.mitsvujdomov.cz

PF 2017

Ve dnech 26. - 28. 4. 2016 proběhla na naší službě inspekce poskytování sociálních služeb MPSV. Naše služba prošla inspekcí úspěšně, nebyly shledány žádné závažné nedostatky.

Výlet k Lesnímu baru v Horní Lipové 16. 4. 2016

Vycházka na Křížový vrch 15. 2. 2016

 V červnu 2016 byla dokončena rekonstrukce objektu Služby následné péče v Mikulovicích.

 

Naši službu můžete kontaktovat také pomocí webového formuláře:

Služba Následné péče Jeseník

Služba Následné péče Mikulovice

Služba Následné péče, ambulantní forma

Doléčovací centrum Restart se od 1.7.2015 přejmenovalo na Darmoděj z.ú. - Služba následné péče. Nabídka služeb zůstává stejná. Nový e-mail je: nasledna.pece@darmodej.cz . 

 

Poskytované služby 

Dle §64, zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., poskytují služby následné péče následující činnosti:

 a) sociálně terapeutické činnosti

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

d) poskytnutí ubytování

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Kontakt

Darmoděj z.ú. - Služba následné péče

 

Zázemí služby Jeseník

Nábřežní 539/4
790 01 Jeseník

Identifikátor služby

4780784

Vedoucí služby:

Tel:
731 840 189


Email:
vondrka@darmodej.cz

Email:
nasledna.pece@darmodej.cz

Kontaktní osoba pobytová forma

Tel:
774 742 449


Email:
ulrichova@darmodej.cz

Email:
nasledna.pece@darmodej.cz


Kontaktní osoba ambulantní forma


Email:
snp.ambulance@darmodej.cz


Zázemí služby Mikulovice


Hlavní 198
790 84 Mikulovice

Identifikátor služby

4780784

Vedoucí služby:

Tel:
731 840 189


Email:
vondrka@darmodej.cz

Email:
snp.mikulovice@darmodej.cz


Kontaktní osoba

Tel:
774 418 775


Email:
snp.mikulovice@darmodej.cz
 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies