Darmoděj z.ú.

Dukelská 456/13, 79001 Jeseník, web: www.darmodej.cz, e-mail: darmodej@darmodej.cz

Darmoděj z.ú.
Darmoděj z.ú. Darmoděj s.r.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní centrum Terénní program Služba následné péče Adiktologická ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Evropské projekty
Novinky

Stavění májky a opékání 30. 4. 2018

Výlet na Zlatý Chlum 21. 4. 2018

Podporujeme kampaň za přijetí zákona o sociálním bydlení.

www.mitsvujdomov.cz

PF 2017

Ve dnech 26. - 28. 4. 2016 proběhla na naší službě inspekce poskytování sociálních služeb MPSV. Naše služba prošla inspekcí úspěšně, nebyly shledány žádné závažné nedostatky.

Výlet k Lesnímu baru v Horní Lipové 16. 4. 2016

Vycházka na Křížový vrch 15. 2. 2016

 V červnu 2016 byla dokončena rekonstrukce objektu Služby následné péče v Mikulovicích.

 

Naši službu můžete kontaktovat také pomocí webového formuláře:

Služba Následné péče Jeseník

Služba Následné péče Mikulovice

Služba Následné péče, ambulantní forma

Doléčovací centrum Restart se od 1.7.2015 přejmenovalo na Darmoděj z.ú. - Služba následné péče. Nabídka služeb zůstává stejná. Nový e-mail je: nasledna.pece@darmodej.cz . 

 

Přihláška do programu

 

Podmínky pro přijetí: 

  • prokázaná tříměsíční abstinence
  • podaná písemná žádost s přílohami - nejlépe 1 - 2  měsíce před předpokládaným nástupem 

 

 

Všechny materiály potřebné k přijetí do programu naleznete

ZDE Vyplněnou žádost zašlete na adresu: 

Darmoděj z.ú. - Služba následné péče
Nábřežní 539
Jeseník 790 01

 


 

O přijetí do programu rozhoduje pracovní tým Služby následné péče do 14 dnů od obdržení žádosti. Doporučujeme Vám podat žádost alespoň 1 měsíc před koncem léčby. Klienty přijímáme bez ohledu na věk, etnickou příslušnost, vyznání, typ léčby, a to v pořadí, ve kterém nám přijde žádost o léčbu. 

Kontakt

Darmoděj z.ú. - Služba následné péče

 

Zázemí služby Jeseník

Nábřežní 539/4
790 01 Jeseník

Identifikátor služby

4780784

Vedoucí služby:

Tel:
731 840 189


Email:
vondrka@darmodej.cz

Email:
nasledna.pece@darmodej.cz

Kontaktní osoba pobytová forma

Tel:
774 742 449


Email:
ulrichova@darmodej.cz

Email:
nasledna.pece@darmodej.cz


Kontaktní osoba ambulantní forma


Email:
snp.ambulance@darmodej.cz


Zázemí služby Mikulovice


Hlavní 198
790 84 Mikulovice

Identifikátor služby

4780784

Vedoucí služby:

Tel:
731 840 189


Email:
vondrka@darmodej.cz

Email:
snp.mikulovice@darmodej.cz


Kontaktní osoba

Tel:
774 418 775


Email:
snp.mikulovice@darmodej.cz
 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies