Darmoděj z.ú.

Dukelská 456/13, 79001 Jeseník, web: www.darmodej.cz, e-mail: darmodej@darmodej.cz

Darmoděj z.ú.
Darmoděj z.ú. Darmoděj s.r.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní centrum Terénní program Služba následné péče Adiktologická ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Evropské projekty
Novinky

Stavění májky a opékání 30. 4. 2018

Výlet na Zlatý Chlum 21. 4. 2018

Podporujeme kampaň za přijetí zákona o sociálním bydlení.

www.mitsvujdomov.cz

PF 2017

Ve dnech 26. - 28. 4. 2016 proběhla na naší službě inspekce poskytování sociálních služeb MPSV. Naše služba prošla inspekcí úspěšně, nebyly shledány žádné závažné nedostatky.

Výlet k Lesnímu baru v Horní Lipové 16. 4. 2016

Vycházka na Křížový vrch 15. 2. 2016

 V červnu 2016 byla dokončena rekonstrukce objektu Služby následné péče v Mikulovicích.

 

Naši službu můžete kontaktovat také pomocí webového formuláře:

Služba Následné péče Jeseník

Služba Následné péče Mikulovice

Služba Následné péče, ambulantní forma

Doléčovací centrum Restart se od 1.7.2015 přejmenovalo na Darmoděj z.ú. - Služba následné péče. Nabídka služeb zůstává stejná. Nový e-mail je: nasledna.pece@darmodej.cz . 

 

Naši donátoři a sponzoři
Vláda ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Olomoucký kraj
   
   
Město Jeseník Obec Mikulovice   Město Zlaté Hory
     
     
Obec Hradec-Nová Ves Obec Supíkovice Obec Bělá pod Pradědem
     
Agentura pro sociální začleňování Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Nadace rozvoje občanské společnosti
     
Česká asociace streetwork Nadace Vodafone ČR Nadace Open Society Found

 

Evropský sociální fond Nadace partnerství
     
     
Stavebniny Přecechtěl Moravský lihovar Kojetín Hobby market Jeseník

Všem děkujeme za finanční podporu 

Kontakt

Darmoděj z.ú. - Služba následné péče

 

Zázemí služby Jeseník

Nábřežní 539/4
790 01 Jeseník

Identifikátor služby

4780784

Vedoucí služby:

Tel:
731 840 189


Email:
vondrka@darmodej.cz

Email:
nasledna.pece@darmodej.cz

Kontaktní osoba pobytová forma

Tel:
774 742 449


Email:
ulrichova@darmodej.cz

Email:
nasledna.pece@darmodej.cz


Kontaktní osoba ambulantní forma


Email:
snp.ambulance@darmodej.cz


Zázemí služby Mikulovice


Hlavní 198
790 84 Mikulovice

Identifikátor služby

4780784

Vedoucí služby:

Tel:
731 840 189


Email:
vondrka@darmodej.cz

Email:
snp.mikulovice@darmodej.cz


Kontaktní osoba

Tel:
774 418 775


Email:
snp.mikulovice@darmodej.cz
 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies