Darmoděj z.ú.

Dukelská 456/13, 79001 Jeseník, web: www.darmodej.cz, e-mail: darmodej@darmodej.cz

Darmoděj z.ú.
Darmoděj z.ú. Darmoděj s.r.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní centrum Terénní program Služba následné péče Adiktologická ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Evropské projekty

 

Sociální integrace na Jesenicku 

Realizace zakázek ukončena 31.3.2015

 

Darmoděj o.s.

Realizátor zakázky 06/2011/55.00006 a 07/2011/55.00006„Zajištění terénní sociální práce zaměřené na osoby s návykovým jednáním “ a "Zajištění služeb prevence" projektu„Sociální integrace na Jesenicku“(CZ.1.04/3.2.00/55.00006).


Projekt „Sociální integrace na Jesenicku“ je zaměřen na podporu a pomoc sociálně vyloučeným osobám, popřípadě osobám sociálním vyloučením ohroženým. Sociální vyloučení je možné definovat jako proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, ekonomických a politických aktivit společnosti jako celku. Proces sociálního vyloučení je primárně důsledkem chudoby a nízkých příjmů, přispívají k němu však také další faktory, jako je diskriminace, nízké vzdělání či špatné životní podmínky. Sociálně vyloučení jsou odříznuti od institucí a služeb, sociálních sítí a vzdělávacích příležitostí. Projevem sociálního vyloučení je tedy například dlouhodová nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, život v prostorově vyloučených částech obcí, nízká kvalifikace, špatný zdravotní stav, rozpad rodin či ztráta sebeúcty. Jako adaptace na podmínky sociálního vyloučení se často vytváří specifické hodnoty a normy, mezi něž patří například důraz na přítomnost, neschopnost plánovat do budoucna, pocity beznaděje a bezmocnosti či přesvědčení, že člověk nemůže ovlivnit vlastní sociální situaci.


Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Číslo oblasti podpory 4.3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
Číslo výzvy 55
Název výzvy Výzva pro obce k předkládání IP v rámci 3.2 – Podpora sociální
integrace příslušníků romských lokalit
Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.2.00/55.00006
Datum zahájení projektu 01.06.2011
Datum končení projektu 31.05.2015
Příjemce dotace Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník
Statutární zástupce příjemce Ing. Marie Fomiczewová
Kontaktní osoba Ing. Martina Mařáková (martina.marakova@mujes.cz)
Rozpočet projektu 20 468 280,00 Kč (85% strukturální fondy, 15% státní rozpočet)

http://www.esfcr.cz/

Projekt „Sociální integrace na Jesenicku“ je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Kontakt

 Evropské projekty

Darmoděj z.ú. 

Adresa:

Darmoděj z.ú.
Dukelská 456/13
Jeseník 79001

Kontakty:

Telefon:
731 840 189

E-mail:
darmodej@darmodej.cz

 

 

 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies