Darmoděj z.ú.

Dukelská 456/13, 79001 Jeseník, web: www.darmodej.cz, e-mail: darmodej@darmodej.cz

Darmoděj z.ú.
Darmoděj z.ú. Darmoděj s.r.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní centrum Terénní program Služba následné péče Adiktologická ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Evropské projekty

IP Vápenná 

Projekt byl úspěšně realizován a ukončen 30.6.2015

 

Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených romských lokalit

Projekt „Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených romských lokalit“ CZ.1.04/3.2.00/55.00008 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Příjemce dotace je obec Vápenná.

Evropský sociální fond

 Místní dostupnost TP

Operační program    Lidské zdroje a zaměstnanost

Prioritní osa              3 Sociální integrace a rovné příležitosti

Oblast podpory        3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Číslo výzvy               55

Název výzvy             Výzva pro obce pro předkládání IP v rámci 3.2 – Podpora sociální  integrace příslušníků romských lokalit

Název projektu:       Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených romských lokalit

Registrační číslo projektu        CZ.1.04/3.2.00/55.00008

 

Datum zahájení projektu                     01. 06. 2012

Datum končení projektu                      30. 06. 2015

 

Příjemce dotace          Obec Vápenná, Vápenná 442, 790 64 Vápenná

 

Statutární zástupce příjemce             Leoš Hannig, +420 584 439 068

                                                                      vapenna@rychleby.cz

 

Kontakt

 Evropské projekty

Darmoděj z.ú. 

Adresa:

Darmoděj z.ú.
Dukelská 456/13
Jeseník 79001

Kontakty:

Telefon:
731 840 189

E-mail:
darmodej@darmodej.cz

 

 

 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies