Darmoděj z.ú.

Dukelská 456/13, 79001 Jeseník, web: www.darmodej.cz, e-mail: darmodej@darmodej.cz

Darmoděj z.ú.
Darmoděj z.ú. Darmoděj s.r.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní centrum Terénní program Služba následné péče Adiktologická ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Evropské projekty

Doléčovací centrum

Projekt byl úspěšně realizován a ukončen 30.6.2015

 

 

Projekt „Doléčovací program pro osoby po léčbě závislostí na návykových látkách“ CZ.1.04/3.1.02/86.00196  je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Příjemce dotace je občanské sdružení Darmoděj.

http://www.esfcr.cz/

 

Operační program:

Lidské zdroje a zaměstnanost.

Číslo výzvy:

86

Název projektu:

Doléčovací program pro osoby po léčbě závislosti na návykových látkách.

Číslo projektu:

CZ.1.04/3.1.02./86.00196

Místo dopadu projektu:

Olomoucký kraj

Oblast podpory:

3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Prioritní osa:

3 Sociální integrace a rovné příležitosti.

Příjemce dotace:

Josef Vondrka, Darmoděj o.s. , Dukelská 456/13, Jeseník, 790 01 

Zahájení projektu:

01.01.2013 

Ukončení projektu:

30.6.2015

Výše dotace:

6 207 001,60

Cílová skupina:

Osoby závislé na návykových látkách, které absolvali ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení nebo ambulantní léčbu, nebo s prokázanou minimálně 3 měsíční abstinencí.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 Evropské projekty

Darmoděj z.ú. 

Adresa:

Darmoděj z.ú.
Dukelská 456/13
Jeseník 79001

Kontakty:

Telefon:
731 840 189

E-mail:
darmodej@darmodej.cz

 

 

 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies