Darmoděj z.ú.

Dukelská 456/13, 79001 Jeseník, web: www.darmodej.cz, e-mail: darmodej@darmodej.cz

Darmoděj z.ú.
Darmoděj z.ú. Darmoděj s.r.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní centrum Terénní program Služba následné péče Adiktologická ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Evropské projekty
Novinky

 

Služba KC bude od 6. 5. 2019 - 8. 5. 2019 UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení a těšíme se ve čtvrtek. TÝM KC


 Akce na květen:


Testování na Káčku:

 


 Připravili jsme přehled poskytovaných služeb:


 


Káčko najdete i na facebooku:

 
Poslání

 

Posláním Darmoděj z.ú. – Kontaktního centra je snižování důsledků rizikového chování uživatelů nealkoholových drog, minimalizace hrozících zdravotních a sociálních rizik a motivace ke změně jejich životního stylu s výhledem abstinence.

Cíle

 

Cílem kontaktního centra je poskytování odborného sociálního, zdravotního a adiktologického poradenství osobám závislých na nelegálních nealkoholových drogách.

 

Dílčí cíle:

 • zlepšení kvality života klienta
 • redukce zdravotních rizik spojených s životním stylem klienta
 • posilování motivace klienta k bezpečnějšímu užívání drog
 • posilování motivace klienta k úplné abstinenci
 • psychická a sociální stabilizace klienta
 • navazování a prohlubování kontaktů s co největším počtem uživatelů drog
 • vytvoření vzájemné důvěry mezi klientem a pracovníkem
 • postupné vedení klienta k odpovědnosti za vlastní život
 • poskytování referencí na další navazující péči
 • zvyšování informovanosti klientů o bezpečnějším užívání drog
 • zvyšování informovanosti v drogové problematice odborné i laické veřejnosti
 • poskytování pomoci při orientaci v situaci a možnostech řešení rodinám, partnerům a blízkým osobám uživatelů drog
 • ochrana veřejného zdraví.

 

Kontakt

 Darmoděj z.ú.- Kontaktní centrum

Zázemí služby:

28. října 885/14
790 01 Jeseník

Identifikátor služby:

290 16 39

Kontakt na službu:


E-mail:
k-centrum@darmodej.cz

Tel:

774 424 560

 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies