Darmoděj z.ú.

Dukelská 456/13, 79001 Jeseník, web: www.darmodej.cz, e-mail: darmodej@darmodej.cz

Darmoděj z.ú.
Darmoděj z.ú. Darmoděj s.r.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní centrum Terénní program Služba následné péče Adiktologická ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Evropské projekty
 
 Pravidla služby

 

Kardinální pravidla

 

 • zákaz donášení, manipulace, nabízení a užívání návykových látek v prostorách kontaktního centra
 • zákaz agresivního chování, verbálního i neverbálního v prostorách kontaktního centra
 • zákaz donášení, použití zbraně v prostorách kontaktního centra
   
 
 
Další pravidla

 

 • klient neničí a neodnáší zařízení kontaktního centra
 • klient respektuje dobu pobytu na kontaktní místnosti 2 hodiny denně
 • klient respektuje pokyny všech pracovníků kontaktního centra
 • klient si nedomlouvá trestnou činnost v prostorách kontaktního centra
 • sex, sexuální obtěžování není v prostorách Kontaktního centra povolen
 • za odložené věci v prostorách kontaktního centra si ručí každý klient sám.
   
 
Druhy postihů při porušení pravidel

 

 • napomenutí                                                                                 
 • zaplacení vzniklé škody
 • omezení poskytovaných služeb
 • ukončení poskytování služby ze strany KC                              
 • předání příslušné trestněprávní instituci

 

 

Kontakt

 Darmoděj z.ú.- Kontaktní centrum

Zázemí služby:

28. října 885/14
790 01 Jeseník

Identifikátor služby:

290 16 39

Kontakt na službu:


E-mail:
k-centrum@darmodej.cz

Tel:

774 424 560

 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies