Darmoděj z.ú.

Dukelská 456/13, 79001 Jeseník, web: www.darmodej.cz, e-mail: darmodej@darmodej.cz

Darmoděj z.ú.
Darmoděj z.ú. Darmoděj s.r.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní centrum Terénní program Služba následné péče Adiktologická ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Evropské projekty
Novinky

 

Služba KC bude od 6. 5. 2019 - 8. 5. 2019 UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení a těšíme se ve čtvrtek. TÝM KC


 Akce na květen:


Testování na Káčku:

 


 Připravili jsme přehled poskytovaných služeb:


 


Káčko najdete i na facebooku:

 
Zásady poskytování služeb

 

Nízkoprahovost - snažíme se, aby služba byla pro uživatele drog v prostoru a čase maximálně dostupná. Snaha o dostupnost a nízkoprahovost služeb spočívá v níže uvedených zásadách:

  • anonymita – klienti mají možnost využívat služeb bez nutnosti sdělovat své osobní údaje.
  • aktuální stav klienta – klienti mají možnost využívat služeb i pod vlivem návykových látek, pokud jejich stav není v rozporu s využitím služeb a neohrožuje bezpečnost pracovníků ani klientů.
  • individuální přístup - služby jsou poskytovány všem klientům na základě jejich individuálních potřeb a možností.
  • respektování svobodné vůle klienta
  • bezplatnost
  • flexibilita - služba reaguje na změny na drogové scéně a přizpůsobuje se potřebám klientů a drogové scény. Služba reviduje postupy práce a pravidla poskytované služby. Pracovníci kladou důraz na vnímání zpětných vazeb od klientů a zároveň sledují a kriticky hodnotí aktuální trendy v oblasti HR služeb
  • dodržování práv klientů
  • veřejný přístup – veškeré služby kontaktního centra jsou přístupné všem klientům, kteří spadají do cílové skupiny, bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti. Služby jsou rovněž dostupné bez ohledu na typ užívané nealkoholové návykové látky, způsob užívání či způsob její aplikace.
     

 

Kontakt

 Darmoděj z.ú.- Kontaktní centrum

Zázemí služby:

28. října 885/14
790 01 Jeseník

Identifikátor služby:

290 16 39

Kontakt na službu:


E-mail:
k-centrum@darmodej.cz

Tel:

774 424 560

 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies