Darmoděj z.ú.

Dukelská 456/13, 79001 Jeseník, web: www.darmodej.cz, e-mail: darmodej@darmodej.cz

Darmoděj z.ú.
Darmoděj z.ú. Darmoděj s.r.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní centrum Terénní program Služba následné péče Adiktologická ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Evropské projekty
Novinky
Vaření NZDM Jeseník- Lipovská
 
 
Turnaj v šipkách NZDM Jeseník- Ot. Březiny
 
 
Tvoření ke Dni matek NZDM Jeseník 
 
 
 
Taneční vystoupení Kobylá nad Vidnavkou
 
 
květnový program NZDM Kobylá nad Vidnavkou
 
 
květnový program NZDM Jeseník- Ot. Březiny
 
 
květnový program NZDM Jeseník- Lipovská
 
 
květnový program NZDM Mikulovice
 
 
 
  Tělocvična- NZDM Jeseník - Lipovská
 
 
 

Najdete nás i na Facebooku

klikni

NZDM Jeseník a Kobylá:

NZDM Mikulovice:

 

 

 

 
Poslání 

Poslání Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež tkví v poskytování bezpečného prostředí dětem a mladým lidem, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, k rozvoji jejich kreativity a osobnosti. Dále chceme pomáhat našim klientům v těžkých životních situacích prostřednictvím odpovídajících sociálních služeb a být nápomocni lidem, kteří žijí rizikovým způsobem života, také jim chceme být nápomocni při řešení jejich nesnází.

 

Cíle

Cílem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je klientům zabezpečit:

  • podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace (např. šikana, problémy klienta se vzděláním, nezaměstnanost, střety se zákonem...)
  • předcházení a snížení sociálních a zdravotních rizik vyplývajících z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování - lepší orientace v jejich společenském prostředí
  • zlepšování kvality jejich života
  • zlepšení sociálních schopností a dovedností
  • podporu sociálnícho začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti

 

 

Kontakt
Darmoděj z.ú. - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Zázemí služby: 

Lipovská 83/8
790 01 Jeseník

Otakara Březiny 199/3
790 01 Jeseník

Kobylá nad Vidnavkou 53
790 65 Kobylá nad Vidnavkou
 

Hlavní 207
790 84 Mikulovice
 
 

nzdm@darmodej.cz
774 742 341

608 021 569

Identifikátor služby:

861 89 99

Vedoucí služby:

tel: 775 039 589
e-mail: rozborilova@darmodej.cz

Zástupce vedoucího služby:

tel: 774 742 341
e-mail: spurna@darmodej.cz

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies