Darmoděj z.ú.

Dukelská 456/13, 79001 Jeseník, web: www.darmodej.cz, e-mail: darmodej@darmodej.cz

Darmoděj z.ú.
Darmoděj z.ú. Darmoděj s.r.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní centrum Terénní program Služba následné péče Adiktologická ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Evropské projekty
Novinky
Vaření v NZDM Jeseník- Lipovská 
 
 
Turnaj ve stolních hrách v NZDM Jeseník- Lipovská 
 
 
Origami v NZDM Jeseník- Ot. Březiny 
 
 
Program na březen NZDM Kobylá nad Vidnavkou
 
 
 
Program na březen NZDM Jeseník- Lipovská
 
 
Program na březen NZDM Jeseník- Ot. Březiny
 
 
Program na březen NZDM Mikulovice 
 
 
 
 
 Tělocvična- NZDM Jeseník - Lipovská
 
 
 

Najdete nás i na Facebooku

klikni

NZDM Jeseník a Kobylá:

NZDM Mikulovice:

 

 

 

 
Poskytované služby 

Podle zákona č. 108/2006Sb. o sociálních službách nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují tyto základní činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

  • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
  • pracovně výchovná činnost s dětmi
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

  • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí

c) sociálně terapeutické činnosti:

  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob např. poradenství, případová práce

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

a

 

 

Kontakt
Darmoděj z.ú. - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Zázemí služby: 

Lipovská 83/8
790 01 Jeseník

Otakara Březiny 199/3
790 01 Jeseník

Kobylá nad Vidnavkou 53
790 65 Kobylá nad Vidnavkou
 

Hlavní 207
790 84 Mikulovice
 
 

nzdm@darmodej.cz
774 742 341

608 021 569

Identifikátor služby:

861 89 99

Vedoucí služby:

tel: 775 039 589
e-mail: rozborilova@darmodej.cz

Zástupce vedoucího služby:

tel: 774 742 341
e-mail: spurna@darmodej.cz

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies