Darmoděj z.ú.

Dukelská 456/13, 79001 Jeseník, web: www.darmodej.cz, e-mail: darmodej@darmodej.cz

Darmoděj z.ú.
Darmoděj z.ú. Darmoděj s.r.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní centrum Terénní program Služba následné péče Adiktologická ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Evropské projekty

 

Poslání        

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je poskytovat individuálně přizpůsobenou podporu a pomoc rodinám s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen důsledky dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje (108/2006 Sb., § 65 odst.1).

 Jsou to rodiny:

  • které se ocitly v nepříznivé životní situaci

  • rodiny sociálně znevýhodněné

  • rodiny ohrožené sociálním vyloučením

  • rodiny, kde je ohrožen vývoj dítěte vlivem dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží řešit.  

 

 

Cíle
 

Cílem je pomoc a podpora poskytnuta rodině v co nejoptimálnější míře tak, aby vývoj dítěte/ dětí nebyl ohrožen. Tzn., že rodina je schopna samostatně zvládat problémy každodenního života a dovede zajistit svým dětem, a dle svých možností, odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj.

 

Motto: "Domov je tam, kde je tvoje srdce šťastné."  

Kontakt

 

 Darmoděj z.ú. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

 
 
Zázemí služby:
Lipovská 131/14
790 01 Jeseník
 
 
 
Identifikátor služby:
3950042
 
Vedoucí služby:
 
Tel:
608 760 169
 
Email:
simcikova@darmodej.cz
 
Email:
sas@darmodej.cz
 
 
Zástupce vedoucí služby:
 
Tel:
775 551 568
 
Email:
vankova@darmodej.cz
 
Email:
sas@darmodej.cz
 
 
 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies