Darmoděj z.ú.

Dukelská 456/13, 79001 Jeseník, web: www.darmodej.cz, e-mail: darmodej@darmodej.cz

Darmoděj z.ú.
Darmoděj z.ú. Darmoděj s.r.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní centrum Terénní program Služba následné péče Adiktologická ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Evropské projekty

 

Pravidla pro klienty SAS

 

 • Klient respektuje práva ostatních uživatelů.
 • Klient během poskytované služby respektuje pokyny pracovníků.
 • Klient dodržuje pracovní dobu.
 • Klient nesmí použít jak slovní, tak fyzickou agresi na pracovníka, ani na jiného klienta.
 • Klient při využívání služby nesmí být ozbrojen.
 • Klient během poskytování služby nemanipuluje s drogami, alkoholem, zbraněmi apod.
 • Klient nesmí sexuálně obtěžovat pracovníka ani jiného klienta služby (včetně slovních sexuálních narážek).
 • Klient má zakázáno ničit a odnášet vybavení služby, osobní věci jiných klientů nebo pracovníků.
 • Klient je povinen aktivně spolupracovat na plnění stanoveného cíle a řídit se vnitřními pravidly sociální služby SAS, se kterými je seznámen při zahájení služby, kterým rozumí a toto stvrzuje svým podpisem.
 • Klient je povinen dodržovat smluvené termíny. Pokud se nemůže v daném termínu schůzka uskutečnit nebo se klient nemůže dostavit, a situace to dovolí, je klient povinen se pracovníkovi s předstihem omluvit nebo dodatečně situaci vysvětlit.
 • Klient službu nevyužívá v případě, že může ohrozit okolí virovým či infekčním onemocněním, včetně onemocnění parazitálního. V takovém případě klient tuto skutečnost oznámí svému klíčovému pracovníku bezpečnou formou (telefon, email, při osobním setkání dodržuje bezpečnou vzdálenost od pracovníka i ostatních klientů v závislosti na druhu onemocnění) 

 

 

Kontakt

 

 Darmoděj z.ú. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

 
 
Zázemí služby:
Lipovská 131/14
790 01 Jeseník
 
 
 
Identifikátor služby:
3950042
 
Vedoucí služby:
 
Tel:
608 760 169
 
Email:
simcikova@darmodej.cz
 
Email:
sas@darmodej.cz
 
 
Zástupce vedoucí služby:
 
Tel:
775 551 568
 
Email:
vankova@darmodej.cz
 
Email:
sas@darmodej.cz
 
 
 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies