Darmoděj z.ú.

Dukelská 456/13, 79001 Jeseník, web: www.darmodej.cz, e-mail: darmodej@darmodej.cz

Darmoděj z.ú.
Darmoděj z.ú. Darmoděj s.r.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní centrum Terénní program Služba následné péče Adiktologická ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Evropské projekty


Akce a aktuality    

 

Vánoční strom 2018

Vánoce jsou časem splněných přání. Své sny mají i děti, jejichž rodiče se ocitly v těžké životní situaci. Právě pro ně se každoročně pořádá charitativní akce Vánoční strom, do níž se opět zapojila i naše služba. Prostory Katovny v Jeseníku zdobí od středy 21. listopadu do středy 19. prosince vánoční strom vyzdobený přáníčky. Zahrát si na Ježíška tak může každý, kdo se zapojí do charitativní akce. Stačí si vybrat jedno tajné přání a zakoupit vysněný dárek, který bude po ukončení akce předán do rodin. 

I když je tato akce asi jen střípkem pomoci dětem v těžké životní situaci, věříme, že tímto přispějeme k radosti všech dětí u jejich vánočního stromečku doma s dárečky, které si jejich rodiče nemohou dovolit.

 

 

 

  Komunitní odpoledne v Mikulovicích 

V neděli 15. 7. 2018  od 14:00 hodin pořádá FELIX FELII, z.s. v Mikulovicích za sokolovnou Komunitní odpoledne - setkání občanů všech generací. Do bohatého programu  plného her a zábavy pro malé i velké,  se zapojila i naše sociální služba, která působí mimo jiné i zde, v obci Mikulovice. Tuto příležitost bereme jako možnost přiblížit lidem, co sociální služba poskytuje, jakou podporu a pomoc může potřebným lidem nabídnout. Naše pracovnice nachystaly pro děti a jejich rodiče nejen zajímavé soutěže, ale jsou připraveny poskytnout jak poradenství, tak další informace, o které budou mít přítomni zájem.

Přijďte se podívat a strávit s námi příjemnou prázdninovou neděli. 

 

" Společně pomáháme " 

V úterý 12. 6. 2018 se uskutečnil čtvrtý ročník prezentace poskytovatelů sociálních služeb na Jesenicku s novým názvem " Společně pomáháme ". Jako každý rok se i naše služba této akce zúčastnila. Akce probíhala od 10:00 do 16:00 hodin na Masarykově náměstí v Jeseníku. Dále akce pokračuje do příštího týdne, kdy  probíhají dny otevřených dveří na některých službách, které v regionu působí.   

Pokud se chcete podívat na plakát akce, tady máte  odkaz.

Foto z akce:

 

Vánoční strom 2017

Dobročinná akce "Vánoční strom přání", která probíhala v IC Katovna v Jeseníku, splnila svůj účel. Tento strom zdobilo celkem 59 dětských přání, které se podařilo velmi rychle naplnit. My moc děkujeme, za ochotu udělat dobrou věc, není to běžná věc. Dárky jsme mohly hned 19. 12. 2017 rozvést do rodin, aby si je děti mohly pod sstromečkem rozbalit. Dětem udělaly velikou radost.

Foto:

 

Odborná rada

Dne 21. 12. 2017 nás čeká odborná rada organizace, která se uskuteční v Penzionu u Petra. Během ni budou tři vstupy s odborným tématem a slovo ředitele. Tuto odbornou radu pořádáme letos my se službou Kontaktního centra.

Program s pozvánkou:


 

Teambuilding + týmová konference

Ve čtvrtek 2. 11. 2017 jsme se zúčatnily již po třetí teambuildingu. Konal se jako minulý rok v obci Černá Voda, kde jsme si pořádně oddychly a utužily vtahy. V pátek 3. 11. 2017 jsme uspořádaly týmovou konferenci, kde nás kolegyně Blanka Vaňková seznámila se zpracováním své bakalářské práce na téma: Sociálně aktivizační služby na Jesenicku – výzkumná práce s využitím kvantitativní výzkumné strategie, která probíhala formou dotazníkového šetření (anonymní). Překvapivým zjištěním pro nás bylo, že nejvíce klientů máme s jedním nebo se dvěma dětmi. Škála bodového hodnocení u informovanosti i spokojenosti byly respondenty hodnoceny velmi pozitivně. Tímto výzkumem se ukazuje, že je potřeba nadále dodržovat zásady, principy, metodiku SAS RD tak, aby byla služba nadále poskytována kvalitně a efektivně. Výstupem byla domluva na opětovné evaluaci - dotazování se klientů ohledně spokojenosti a informovanosti s poskytováním služby SAS RD. 

Foto k akci:

Vánoční strom 2017

Letos se  již po jedenácté ozdobí vánoční stromeček, který se bude nacházet v prostorách KATOVNY, ručně vyrobenými přáníčky dětí v nouzi. Do tohoto projektu jsme opět zapojeni i my a proto se této akce mohou zúčastnit i rodiny, se kterými spolupracujeme. Relizace projektu potrvá v období od 27. 11. 2017 do 19. 12. 2017. Více se můžete dozvědět přímo v odkaze.

Budeme rádi, když se zapojíte a podpoříte tak dobrou věc

Plakát k akci:

Týden sociálních služeb na Jesenicku

Předposlední týden v červnu se konala akce s názvem: Týden sociálních služeb na Jesenicku. V rámci které probíhaly dny otevřených dveří, na některých službách, které v regionu působí. V úterý 20. 6. 2017 se uskutečnil již třetí ročník prezentace poskytovatelů sociálních služeb na Jesenicku. Akce probíhala od 9:00 do 16:00 hodin na Masarykově náměstí v Jeseníku. Samozřejmě jsme zde nemohly chybět ani my. V odkaze se můžete podívat na plakát k akci.

Foto z akce:

Podporujeme dobrou věc

Dne 10. května 2017 jsme se jako tým SAS pro rodiny s dětmi zapojily do 21. ročníku celostátní veřejné sbírky „Český den proti rakovině“.

Letošní sbírka byla určena na podporu léčby nádorů hlavy a krku. Tato skupina nádorů představuje asi 5% všech onkologických onemocnění. Ročně v ČR přibývá až 2 000 nových pacientů.

Každý z vás, kdo si zakoupil žlutou kytičku - měsíček lékařský za minimální cenu 20 Kč, podpořil "Ligu proti rakovině Praha". Cílem projektu je podpora prevence nádorového onemocnění, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora onkologického výzkumu a vybavenosti onkologických pracovišť.

Tímto bychom chtěly poděkovat všem, co se zúčastnili sbírky a přispěli finanční částkou.

Více info najdete zde: https://www.denprotirakovine.cz/

Foto z akce:

 

Ocenění za pomoc

Jak už jsme se dříve zmiňovali, tým SAS se rozhodl jít životu naproti, mít možnost vstoupit do léčby nemocného a dát mu tak šanci jeho nemoc překonat. Stali jsme se dárci krve, krevní plazmy a vstoupili jsme do registru dárců kostní dřeně. A nyní jsme za to po zásluze odměněni. V týmu máme momentálně dvě pracovnice, které obdržely medaile prof. MUDr. Jana Janského (též Janského medaile nebo Janského plaketa). Což je ocenění předávané bezpříspěvkovým dárcům krve. Ocenění je pojmenováno po Janu Jánském, českém lékaři a psychiatrovi, objeviteli čtvrté krevní skupiny. 

Jánského plakety jsou udělovány v České republice i na Slovensku. V České republice je uděluje Český červený kříž. V ČR jsou udělovány tři úrovně plaket:

  • Bronzová medaile prof. Mudr. Jana Jánského - která je udělována za 10 bezpříspěvkových odběrů krve.
  • Stříbrná medaile prof. Mudr. Jana Jánského - která je udělována za 20 bezpříspěvkových odběrů krve.
  • Zlatá medaile prof. Mudr. Jana Jánského - která je udělována za 40 bezpříspěvkových odběrů krve.

Vyšší počty odběrů krve jsou oceňovány Zlatými kříži Českého červeného kříže.

V našem týmu je pracovnice, která obdržela bronzovou medaili prof. Mudr. Jana Jánského a jedna pracovnice, která obdržela už i stříbrnou medaili prof. Mudr. Jana Jánského. Holkám tedy moc gratulujeme a doufáme, že se dostanou alespoň ke zlaté plaketě :)

 Krůpěj krve - uděluje se za první odběr na transfuzní stanici.

 

Rok 2016 odchází...

Rok 2016  začíná mávat na rozloučenou a nám nezbývá, než se za těmi 365 dny ohlédnout a naši společnou práci zrekapitulovat.

Rok 2016 byl pro naši službu SAS rokem velmi náročným a vyčerpávajícím, jelikož rodin, které si vyžadují naši pomoc a spolupráci, na celém Jesenickém okrese, přibývá. 

Ale kdyby tomu tak nebylo, znamenalo by to, že něco nefunguje tak, jak má. Zájem rodin je nastaveným zrcadlem - barometrem kvality naší práce. 

Děkujeme roku 2016, který nás posunul v naší práci blíže k těm, kteří naší pomoc a podporu potřebují a my jim za jejich projevenou důvěru směrem k nám těmito řádky chceme poděkovat a slibujeme, že i nadále se budeme snažit jim v jejich tíživé situaci být nápomocni, a vrátit šťastný úsměv na jejich tváře. Děkujeme Ti rovněž za stabilní a kvalitní tým odborníků, kteří na naší službě pracují, pracují pro rodiny s dětmi, pracují rádi a s láskou 💚

Takže milý roku 2016, tímto se s tebou důstojně loučíme a věříme, že tvůj nástupce, rok 2017,  bude  pracovně, a nejen pracovně, neméně tak zajímavý, jako jsi byl ty sám 💚

Kolektiv SASanek z Písečné 🌻 


 

Dluhová poradna

Dne 7. 11. 2016 byla zahájena činnost Dluhové poradny, která sídlí na ulici Karla Čapka 1147 (IPOS) v prvním patře/druhém podlaží dveře č.244B. Dluhová poradna je otevřena každý pracovní den (viz. níže). Vedoucí poradny je Daniel Horký, kontakty na něj jsou:        tel: 607 697 015, email: dluhovaporadna.horky@gmail.com. V rámci poradny se budou pořádat i besedy k finanční gramotnosti pro cílovou skupinu obyvatel Jesenicka (od 15. let po seniory).

Otevírací doba:

Pondělí

7:30-12:00        12:30-16:00

Úterý

7:30-12:00        12:30-16:00

Středa

8:00-12:00        12:30-17:00

Čtvrtek

7:30-12:00        12:30-16:00

Pátek

7:30-12:00        12:30-16:00

Odborná rada

Dne 14. 11. 2016 proběhne odborná rada Darmoděj z.ú v Bílé Vodě. Sas pro rodiny s dětmi si připravily téma: Problematika domácího násilí a možnosti spolupráce PČR a neziskové organizace - ve spolupráci s obvodním oddělením PČR Jeseník. Od kolegů se zde můžeme dozvědět zajímavé informace o onemocněních spojené s užíváním drog a jejich prevenci nebo o problematice gamblingu v adiktologické ambulanci.

Potraviny pomáhají

Již tuto sobotu 12. 11. 2016 se uskuteční 4. ročník národní potravinové sbírky. Tým SAS pro rodiny s dětmi pojede opět do obchodního centra TESCO Olomouc. Díky drogeriím dm markt a ROSSMANN se bude letos nově v drogistických obchodech vybírat i nepotravinové zboží. Více informací se dozvíte na FB: https://www.facebook.com/potravinypomahaji/ nebo webu www.potravinypomahaji.cz .

Oficiální letáky akce:

 

Komunitní odpoledne na Muně

V sobotu 9. 7. 2016 od 14:00 hodin se můžete těšit na odpoledne plné zábavy. Program komunitního odpoledne je velmi bohatý. Naše služba si pro Vás například připravila výtvarnou dílničku a dovednostní soutěže pro děti. Nejen, že strávíte příjemně prázdninovou sobotu, ale můžete být přítomni toho, jak dochází ke zlepšování vztahů mezi dětmi různých sociálních, věkových i etnických skupin.

Týden sociálních služeb na Jesenicku

Dne 15. 6. 2016 se uskutečnil již druhý ročník prezentace poskytovatelů sociálních služeb, kteří působí na Jesenicku. Akce probíhala od 9:00 do 16:00 hodin na Masarykově náměstí v Jeseníku. Samozřejmě jsme se zapojily i my a snažily jsme se zaujmout na první pohled. Vystoupila zde i jedna naše klientka, které bychom tímto chtěly ještě jednou moc poděkovat a pochválit ji za krásné pěvecké vystoupení. Doufáme, že takových akcí, kde se můžeme potkávat, bude více a už se těšíme na další.

 

Ukliďme svět, ukliďme Česko – poprvé v Písečné

V sobotu 16. 4. 2016 probíhala v rámci celé ČR akce „Ukliďme Česko“, jejímž cílem je uklidit nelegálně vzniklé skládky a nepořádek. Darmoděj, z. ú. (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) a FELIX FILII, z. s. společně tuto akci zorganizovali v Písečné.

Sešli jsme se již o den dříve – v pátek 15. 4. 2016 a společně jsme se vydali do lesíku nad pískovnou, kudy vede turisty hojně využívaná cesta na jeskyně. Tuto lokalitu jsme předem vytipovali jako vhodnou pro úklid.

Ihned po příchodu každý obdržel pracovní rukavice, pytel na odpadky a začali jsme uklízet. Největší část nepořádku tvořil plast, sklo, pneumatiky a elektrická kabeláž. Nebyla nouze také o staré koberce, dětské plínky, perličkou byly například lyžařské boty nebo také plastová tatra. Tímto odpadem jsme tak velice rychle naplnili 40 velkých pytlů! A to jsme bohužel nestihli uklidit všechen nepořádek, který tu lidé „tajně“ vyhodili.

Cestou od pískovny na „Cihelnu“ jsme ještě naplnili další dva pytle odpadky, které se povalovaly kolem cesty. Po úklidu jsme si na „Cihelně“ opekli klobásy a zhodnotili společnou akci – všem se den moc líbil a doufáme, že se nás příští rok sejde více.

Poděkování patří všem dobrovolníkům, kteří se úklidu zúčastnili. Zejména „Matymu“ Paluchovi, který by z nalezených součástí možná poskládal i celý automobil J. Dále bychom rádi, touto cestou, poděkovali obci Písečná za odvoz a zajištění likvidace nasbíraného odpadu.

Foto:

 

 

 

V Písečné budeme UKLÍZET ČESKO

Jaro, jedno z nejkrásnějších období, kdy se po zimním spánku vše kolem nás probouzí. Čarovné paprsky slunce nás lákají k procházkám a příroda je nachystaná se nám pyšně chlubit svou barevnou paletou v podobě rašících zelených lístků a kvetoucích prvních poslíčků jara.
Jenže loučící se zima nám zanechává i nemilá překvapení v podobě černých skládek, pohozených odpadků, PET láhví, atd. Černé skládky nejenže hýzdí naši krajinu, ale mohou být i nebezpečné a to nejen pro člověka. Některé hromady odpadků tak v přírodě čekají na své uklizení i mnoho let, nebo zarostou zelení a tím je problém „jako vyřešen“. Jednou z možností jak přírodě pomoci, je dát dohromady skupinu nadšenců, kteří jsou ochotni s nepořádkem společnými silami „zatočit“. (http://www.uklidmecesko.cz).
Proto se tým pracovnic Darmoděj z.ú. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Písečná ve spolupráci s organizací FELIX FILII, z. s. (František Juris - terénní pracovník obce Mikulovice) rozhodli zapojit se do úklidové akce v obci Písečná. Zároveň chceme tímto oslovit všechny občany, aby se s námi do této akce zapojili a tímto činem přírodě poděkovali.

Dobrovolnická úklidová akce je smyslem kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko. Nejenže pomůžeme odstranit vzniklé černé skládky, ale můžeme tím motivovat širokou veřejnost k nevytváření skládek nových.

Tým SAS  jde životu naproti.  

Pojďte do toho s námi a staňte se i vy dárci 
   kostní dřeně, krve a krevní plazmy.
 
Kostní dřeň, krev a krevní plazma jsou nejcennějšími věcmi na světě, a obzvláště pro nemocného člověka mají nevyčíslitelnou hodnotu. Přes veškerý vědecký pokrok nelze tyto cennosti jakkoliv nahradit. Darování  je  jedinečná možnost jak zachránit ohrožený lidský život a dát nemocnému naději žít dál. 
Tým SAS se rozhodl jít životu naproti, mít možnost vstoupit do léčby nemocného a dát mu šanci nemoc překonat. Stali jsme se dárci krve, krevní plazmy a vstoupili jsme do registru dárců kostní dřeně. Nebojte se a pojďte do toho stejně jako my! Zachránit lidský život je přece príma. Možná, že takovou pomoc jednou oceníte třeba i vy nebo vaši nejdražší.
 
 Zde máte možnost se dozvědět více informací:
 
 
 
 
 
 

Pomoc v rodinách může mít různé podoby

Spektrum služeb, nabízených Sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi, je velmi široký. Jedná se zejména o pomoc při řešení pracovní a bytové problematiky, vyřizování záležitostí na úřadech, dluhové poradenství, pomoc a podpora při výchově děti, asistence atd. Pomoc rodině, která s námi spolupracuje, může mít i ne zcela běžnou podobu.

U rodiny, se kterou spolupracujeme asi již 2 měsíce, jsme si všimli, že vlastní psa, který je však stále zavřený v garáži, a vždy, když jsme k rodině přijeli, štěkal a vyl. Zeptali jsme se, jestli pes není náhodou nemocný či jinak netrpí (s ohledem na bezpečnost dětí, které v rodině žijí). Dozvěděli jsme se, že pes se k rodině přitoulal, ale jelikož rodina žije pouze ze sociálních dávek, neměli pro něj na jídlo.

To se na něm samozřejmě podepsalo, byl velmi vyhublý a ještě k tomu neustále zavřený ve špinavé garáži. Psa chtěli utratit. Upozornili jsme na to, že takové jednání je protizákonné (zák. 246/1992 Sb. o ochraně zvířat) Řešit situaci umístěním psa do útulku pro rodinu nepřicházelo v úvahu, jelikož je tato služba zpoplatněna.

Nabídli jsme jim, že se pokusíme situaci vyřešit.

Oslovili jsme paní Martinu Harbichovou, která se zabývá pomocí zvířatům, zejména psům. Ta si psa vyfotila, napsala příběh s žádostí o pomoc a umístila na facebook. Téměř okamžitě se začala ozývat spousta lidí, organizací a útulků, kteří se nabídli, že si psa vezmou do své péče. Paní Harbichová po pečlivém zvážení nakonec vybrala obecně prospěšnou společnost Rafael se sídlem v Českých Budějovicích (www.rafael-ops.cz ). Převoz psa do vybrané společnosti zajistil dobrovolník, mladý muž, který na vlastní náklady psa dopravil na určené místo.

Nyní už je pejsek v Rafael o.p.s., kde je o něj dobře postaráno a až bude naprosto v pořádku, poputuje k nové rodině.

Celá akce byla prezentace toho, jak lze konkrétním případem edukovat cílovou skupinu a ukázat možnost humánního řešení i takto složité situace.

Foto:                                      Původní domov

Nový domov

MIKULÁŠ

Tak jako každý rok, tak i letos k nám přišel Mikuláš s andělem a čerty, přinesl pro naše děti balíčky, které jím budeme v průběhu tohoto týdne rozdávat. Těšíme se na pěkné básničky a doufáme, že děti budou mít z Mikulášské nadílky radost. Věříme, že všechny děti byli hodné a balíčky si zaslouží, protože uhlí a brambory rozdáváme neradi.

Foto:

 

 

Vánoční strom


Je moc hezké a dojemné, když se dětem rozsvíti očka štěstím při splnění jejich přání. Proto děkujeme všem, kteří jste se zapojili do projektu Vánoční strom a pomáháte s námi plnit dětem sny, které si nakreslili na svá přáníčka. Projekt trvá až do 20. 12. 2015 a proto je stále možné se zapojit. Následně nám z projktu Vánoční strom občanské sdružení NA JEDNÉ LODI dárečky předá a my je svým dětem do Štědrého dne rozvezeme.

Foto:

 

Potravinová sbírka

 Dne 21. 11. 2015 se tým SAS pro rodiny s dětmi zúčastnil již 3. ročníku národní potravinové sbírky. Národní potravinová sbírka se v ČR poprvé uskutečnila v roce 2013, kdy se podařilo vybrat celkem 66 tun potravin, následující rok se vybralo už 173 tun potravin a letos dokonce 236 tun potravin. Nám se podařilo vybrat 1,2 tun potravin. O této akci se můžete více dozvědět zde:http://potravinypomahaji.cz/, http://potravinypomahaji.cz/category/narodni-potravinova-sbirka/ , http://www.denik.cz/z_domova/v-narodni-potravinove-sbirce-se-vybralo-celkem-236-tun-jidla-20151124.html.

Foto:

 

 Více foto zde

Vánoční strom 2015

Letos již po osmé občanské sdružení NA JEDNÉ LODI ozdobí vánoční stromeček, který se bude nacházet v prostorách KATOVNY, ručně vyrobenými přáníčky dětí. Do tohoto projektu jsme nově zapojeni i my a proto se této akce mohou zúčastnit i rodiny, se kterými spolupracujeme. Relizace projektu potrvá v období od 29. 11. 2015 do 20. 12. 2015. Více se můžete dozvědět přímo v IC v KATOVNĚ nebo z článku: Vánoční strom pro děti z dětských domovů 2015.

 

Potravinová banka

Dne 21. 11. 2015 proběhne druhá potravinová sbírka, které se zúčatníme. Tým SAS pro rodiny s dětmi pojede opět do obchodního centra TESCO Olomouc. Pevně doufáme v to, že se zapojí co nejvíce lidí a podaří se nám vybrat více potravin než minulý rok.

 

Od 1.7.2015 rozšiřujeme službu SAS na celé Jesenicko

Dne 30. června 2015 skončil individuální projekt obce Vápenná. Od 1.7.2015 se působnost našeho týmu rozšiřuje na celý okres Jeseník a zároveň měníme oficiální název služby na: "Darmoděj z.ú. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi". 

Opouštíme naše staré prostory ve Vápenné a v Javorníku. Nově se budeme setkávat převážně v terénu nebo přímo v domácnostech, kdy dáváme důraz na práci v přirozeném prostředí klientů. S klienty můžeme tím, že k nim přicházíme domů, individuálně pracovat , pochopit jeho sitauci, nabídnout možnou pomoc a zároveň lépe chránit soukromí klienta. 

 

Foto: Naše původní kancelář ve Vápenné

 

 

Týden sociálních služeb 23.6.2015 

V roce 2009 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR poprvé iniciovala uspořádání Týdne sociálních služeb České republiky. Po několika letech pořádání, se z této akce stala již tradice. Cílem této akce bylo a je upozornit širokou veřejnost na sociální služby v ČR, představit je jako služby potřebné, nutné, kvalitní, ale hlavně umožňující důstojný život tisícům občanů a uživatelů těchto služeb. V České republice působí více jak 2000 poskytovatelů sociálních služeb a služby jsou poskytovány přibližně 700 000 uživatelům. Týden sociálních služeb je každoročně obdobím, kdy se potkávají poskytovatelé sociálních služeb, zástupci státu, krajů, měst a obcí a další odborníci, aby si předávali zkušenosti z oblasti sociálních služeb.

 Foto.

Foto: Tým Darmoděj z.ú. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi prezentují svou práci na náměstí T. G. M. v Jeseníku (zleva: Lenka Divinová, Blanka Vaňková, Mgr. Andrea Kováříková a Mgr. Jarmila Šimčíková)

 Zdroj: Komunitní plánování sociálních služeb Jesenicka

 

 

Dne 9.4.2015 se konala odborná rada 

Dne 9. dubna roku 2015 organizovala sociální služba SAS pro rodiny s dětmi odbornou radu v Černé Vodě na chatě Maté. Odborné rady se zůčastnil i předseda správní rady Darmoděj o.s. MUDr. Petr Jeřábek, Ph. D. a člen správní rady Bc. Jan Jeřábek.  Každá sociální služba Darmoděj o.s. vypracovala a prezentovala odborné téma. Sdíleli jsme s kolegy odborné poznatky a postřehy v nejnovějších trendech v oblasti sociální práce v rámci sebevzdělávání a tato témata byla prezentována a probírána.                      

 Foto.

 

 


Potravinová banka 

Dne 22.11.2014 se kolektiv pracovníků SAS IP Vápenná zúčastnil potravinové sbírky v obchodním centru TESCO Olomouc. Podařilo se nám zde vybrat více než 1 tunu trvanlivých potravin. Tyto potraviny máme nyní uschované a využíváme jich k pomoci při těžkých životních situací klientů.                                                                                                                                                                      

Foto.

Externí článek naleznete zde.

 

Kontakt

 

 Darmoděj z.ú. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

 
 
Zázemí služby:
Lipovská 131/14
790 01 Jeseník
 
 
 
Identifikátor služby:
3950042
 
Vedoucí služby:
 
Tel:
775 039 589
 
Email:
rozborilova@darmodej.cz
 
Email:
sas@darmodej.cz
 
 
 
 
 
 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies