Darmoděj z.ú.

Dukelská 456/13, 79001 Jeseník, web: www.darmodej.cz, e-mail: darmodej@darmodej.cz

Darmoděj z.ú.
Darmoděj z.ú. Darmoděj s.r.o. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kontaktní centrum Terénní program Služba následné péče Adiktologická ambulance Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Evropské projekty
Novinky

Děkujeme tímto svým sponzorům Pepino a Primeros za zajištění "ochrany" pro naše klienty :)

 


PF 2019


V listopadu jsme v týmu uvítali novou kolegyni - Martinu Krpálkovou


Jsme součástí Platormy pro sociální bydlení, bližší info zde:

www.socialnibydleni.org


V září jsme v týmu uvítali nového kolegu - Tomáše Košíka.


V červnu jsme v týmu uvítali novou kolegyni - Zuzku Lyachovou.


V roce 2018 jsme tady pro vás ve složení : 


Pozvánka na týmovou konferenci


 V červenci jsme v týmu uvítali nového kolegu  - Davida Winklera.


V měsíci červnu terénní pracovníci absolvovali kurz první pomoci.


V červnu jsme v týmu uvítali novou kolegyni  - Lenku Divinovou.


I letos poskytujeme  bezplatné odborné právní poradenství ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Holouš. Pro více info nás kontaktujte na uvedených kontaktech: 775 039 589, 775 236 593 nebo teren@darmodej.cz.


Se začátkem roku 2017 jsme v týmu uvítali novou posilu -  Zuzku Chromkovou.


Od 1.1.2017 jsme přestěhovaní.

Zázemí programu je na adrese : Lipovská 83/8


V lednu jsme v týmu TP uvítali novou posilu - Marcela Juřenu.


I letos se pracovníci našeho týmu zapojí do Národní potravinové sbírky, která se koná v sobotu 12. 11. 2016.


Dne 25. 6. 2016 pořádá tým Darmoděj z.ú. - Terénního programu hudební akci "Music for the needed" na podporu Darmoděj z.ú. - Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Více info ZDE.


15. 6. 2016 vyšlo nové číslo časopisu Darmošlap. Pro zobrazení celého čísla klikněte na titulní stranu:


15. 3. 2016 vyšlo nové číslo časopisu Darmošlap. Pro zobrazení celého čísla klikněte na titulní stranu:Představujeme Vám první číslo nového časopisu TP. Pro zobrazení celého čísla klikněte na titulní stranu:

Darmoděj z.ú. - Terénní program pro osoby s návykovým jednáním

Poslání

Posláním Darmoděj z.ú. - Terénního programu je aktivní vyhledávání a kontaktování skryté populace klientů nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí, minimalizace zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním nealkoholových drog a ochrana veřejnosti před negativními dopady spojenými s jejich užíváním.

Cíle

 • zlepšit kvalitu života klientů
 • mapovat a monitorovat drogovou scénu v Jesenickém regionu
 • aktivně vyhledávat a oslovovat klienty drog v jejich přirozeném prostředí
 • navázat kontakt s co největším počtem klientů
 • vytvořit vzájemnou důvěru mezi klientem a pracovníkem
 • redukovat zdravotní rizika spojená s životním stylem klientů
 • posilovat motivaci klientů k bezpečnějšímu užívání drog
 • psychicky a sociálně stabilizovat klienta
 • postupně vést klienta k odpovědnosti za vlastní život
 • poskytovat reference na další navazující péči
 • chránit veřejnost před možnými negativními důsledky užívání drog
   

Cílová skupina

Primární cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let, které jsou ohrožené závislostí na nealkoholových návykových látkách, osoby již závislé, osoby experimentující.

Sekundární cílovou skupinou jsou příbuzní a osoby blízké uživatelům nealkoholových návykových látek, osoby ohrožené patologickým hráčstvím.

S klienty ve věku 15 -18 let pracujeme pouze individuální formou, klienti jsou upozorněni na oznamovací povinnost. Klienty ve věku 15 -18 let delegujeme do zařízení Darmoděj z.ú. – Kontaktní centrum nebo Darmoděj z.ú. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Kontakt

 Darmoděj z.ú. - Terénní program

Zázemí služby:

Lipovská 83/8
790 01 Jeseník

Identifikátor služby:

6451839

Vedoucí sociální služby:

Tel.:
775 039 589

E-mail:
rozborilova@darmodej.cz

E-mail:
teren@darmodej.cz

Zástupce vedoucího služby:

Tel.:
775 236 593

E-mail:
svobodova@darmodej.cz

E-mail:
teren@darmodej.cz

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies